Over ons | Lelie zorggroep

over Lelie zorggroep

Over Lelie zorggroep

Lelie zorggroep biedt zorg- en hulpverlening aan iedereen die dat nodig heeft. Dagelijks werken we met veel gemotiveerde medewerkers aan ouderenzorg, thuiszorg, begeleiding, behandeling en hulpverlening. We doen dat van harte, vanuit een christelijke levensovertuiging. Lelie zorggroep bundelt de krachten van Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn.

Christelijke zorg

Wij bieden zorg vanuit onze christelijke overtuiging. We zijn bewogen met onze naaste die hulp of zorg nodig heeft. Wij volgen hierin het voorbeeld van Jezus Christus die ons leerde te dienen. Wie bij Lelie zorggroep in zorg komt, mag rekenen op zorg van goede kwaliteit, geboden door bevlogen medewerkers. Bij ons staat de liefde voor de ander centraal. Wij bieden zorg en hulpverlening ongeacht uw levensovertuiging. Afspraken komen wij na, daar mogen cliënten en samenwerkingspartners op vertrouwen. Wij zijn bewogen met de zorg van onze cliënten, maar tegelijk met onze samenleving. Daarom willen wij in samenwerking met andere partijen het verschil maken in de wijken waar wij actief zijn.

Binnen Lelie zorggroep heeft elk onderdeel de ruimte om een eigen invulling te geven aan de christelijke zorg. Zo is Agathos voortgekomen uit de reformatorische kerken en zijn Curadomi en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn breed christelijk. Elk onderdeel heeft een eigen divisieraad die toezicht houdt op de ontwikkeling en invulling van de identiteit. We rusten onze medewerkers hier ook in toe. Want we willen graag dat dit niet alleen op papier staat, maar dat onze cliënten hier in de praktijk iets van merken. 

Waardeert u onze zorg en het christelijke karakter daarvan? Vertel uw ervaringen op www.ikzoekchristelijkehulp.nl.

Feiten en cijfers

Bij Lelie zorggroep*:

  • Zorgen we elke maand voor ongeveer 6.500 mensen
  • Wonen ruim 800 mensen in onze huizen
  • Bieden we verpleging en verzorging bij ruim 3.000 mensen thuis
  • Bieden we hulp en/of begeleiding bij ruim 3.500 mensen thuis
  • Werken ruim 3.300 medewerkers
  • Werken ruim 800 vrijwilligers

* Cijfers zijn gebaseerd op stand augustus 2017

Lees ons recente jaarverslag.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.