Geef | Lelie zorggroep

clientpniel

Geef

De directe zorg voor onze cliënten wordt betaald door de landelijke overheid, gemeenten en zorgverzekeraars. Voor extra’s doen we een beroep op vermogensfondsen, bedrijven en particuliere donateurs. Bijvoorbeeld voor een duofiets, Tovertafel, braintrainer, de aanleg van een moestuin, de opvoering van een musical of een training voor medewerkers. Wilt u ook bijdragen? Met uw gift kunt u verschil maken!  

Als donateur bepaalt u zelf de hoogte en regelmaat van uw bijdrage. Zo kunt u kiezen voor een eenmalige gift of een periodieke schenking. De Belastingdienst heeft Lelie zorggroep aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat uw gift aftrekbaar is. Bekijk het overzicht met onze ANBI-gegevens.

Wilt u uw bijdrage bestemmen voor een bepaald doeleinde, zoals één van onze verpleeghuizen of één van onze thuiszorgorganisaties Agathos of Curadomi? Dat kan. U kunt er ook voor kiezen om uw gift over te maken naar één van de lokale vriendenstichtingen die aan ons verbonden zijn.

Periodiek schenken heeft voordelen

Als u ons voor langere tijd wilt steunen met een bijdrage vanaf 60 euro per jaar, dan is het voordelig om uw gift vast te leggen in een schenkingsovereenkomst met Lelie zorggroep of in een notariële akte. Uw gift is dan volledig aftrekbaar van uw belastbare inkomen. Voor een schenkingsovereenkomst met Lelie zorggroep kunt u gebruik maken van de voorbeeldformulieren van de Belastingdienst:

  • Gebruik het formulier Betalingsvolmacht als u wilt dat uw periodieke gift automatisch naar ons wordt overgemaakt. 

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren? Wij helpen u graag verder.

Geven na uw overlijden

U kunt ons ook steunen door in uw testament een erfstelling of legaat op te nemen en ons een bedrag na te laten. Een testament stelt u op samen met uw notaris.

Voor bedrijven

Overweegt u als bedrijf om Lelie zorggroep te sponsoren, financieel of anderszins? Wij gaan graag met u in gesprek. Er zijn tal van manieren om uw betrokkenheid bij onze organisatie zichtbaar te maken. In onze huizen, op onze website en in ons Lelie magazine.

Verantwoording

In ons jaarverslag leggen wij verantwoording af over de wijze waarop wij onze middelen besteden. Donateurs ontvangen het Lelie magazine. Wilt u meer weten over hoe uw gift is besteed? Wij geven graag een toelichting.

Onze gegevens

Vriendenstichting Lelie zorggroep
RSIN/fiscaal(identificatie)nummer: 8593 67 976
Bankrekeningnummer: NL60 INGB 0009 1051 06

Heeft u vragen of wilt u doorspreken over de mogelijkheden? Neem dan telefonisch contact met ons op. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen.

Ik heb een vraag over geven aan Lelie zorggroep

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.