Cliënttevredenheid | Lelie zorggroep

Zorg voor elkaar!

Zorg voor elkaar!

Hebt u zorg of hulp nodig? Wij helpen u graag vanuit onze christelijke overtuiging. Kijk op het kaartje voor ons aanbod bij u in de buurt.

Cliënttevredenheid

Het is belangrijk om te weten wat u vindt van de zorg en hulp die wij leveren. Daarom vragen we cliënten en mantelzorgers om mee te werken aan tevredenheidsonderzoeken en hun mening kenbaar te maken op Zorgkaart Nederland.

Uw waardering kan anderen helpen om ook voor onze organisatie te kiezen. Wij op onze beurt doen ons voordeel met uw mening door waar mogelijk verbeteringen door te voeren. Verder zijn gegevens over cliënttevredenheid belangrijk voor de zorgverzekeraars met wie wij contracten afsluiten.

Hoe wij tevredenheid meten

De Net Promotor Score is een manier om uit te drukken hoe tevreden cliënten zijn en hoe waarschijnlijk het is dat zij ons zouden aanbevelen bij anderen.  De Net Promotor Score kan worden uitgedrukt in een percentage of in een cijfer.

Tevredenheid over de zorg in onze huizen

In 2017 hebben we in onze huizen een enquête gehouden. Per locatie namen we een representatieve steekproef van het aantal cliënten. In totaal hebben we 82 cliënten en/of hun vertegenwoordigers bevraagd. Van hen vulden er 37 een acht of hoger in bij de vraag of ze onze organisatie zouden aanbevelen bij familie en vrienden. Dat betekent dat de Net Promoter Score 45% bedraagt. Het gemiddelde cijfer dat de deelnemers voor de zorgverlening in onze huizen geven is een 7.6.

Tevredenheid over ons Volledig Pakket Thuis

In 2017 hebben we 21 cliënten geënquêteerd met Volledig Pakket Thuis (dat betekent: zorg zoals in het verpleeghuis, maar dan thuis). Vier van hen vulden een acht of hoger in bij de vraag of zij ons zouden aanbevelen bij familie en vrienden. Dat brengt de Net Promotor Score op 19%. Het gemiddelde cijfer dat men voor onze zorgverlening geeft is een 7.9.

Tevredenheid per huis

Bovenstaande gegevens staan in onderstaande tabel per huis vermeld. Dat kan omdat wij Volledig Pakket Thuis meestal bieden aan mensen die in of rondom de panden wonen waarin ook onze huizen gevestigd zijn. Denk aan De Burcht, Siloam, Westerstein en Tiendhove. In totaal hebben 103 cliënten of hun vertegenwoordigers aan onze enquête meegewerkt, waarvan 41% een acht of hoger invulde bij de vraag of zij ons zouden aanbevelen. Dit leidt tot een Net Promotor Score van 40%.

Huis

Aantal deelnemers aan onze enquête

Gemiddelde cijfer voor onze zorgverlening

Net Promotor Score*

Atrium

16            

7.4

6.3%

De Burcht

18

7.6

53%

Oranjehof

3

8.3

100%

Pniël

23

6.8

22%

Siloam en Westerstein

13

7.5

33%

Slingedael en Tussendael

5

7.4

60%

Tiendhove

11

7.4

63%

Zorghuys Vellerveste

3

8.3

67%

Huize Nieuwoord

1

8

0%

Zorghuys Dannenborgh

1

8

100%

Onbekend

9

8

88*

Totaal

103

7.7

41%

 *Percentage deelnemers aan de enquête dat een acht of hoger invult bij de vraag of zij ons bij anderen zouden aanbevelen.

Tevredenheid over onze thuiszorg

De Net Promotor Score kan ook worden uitgedrukt in een cijfer van nul tot en met tien. Nul betekent dat het zeer onwaarschijnlijk is dat u ons bij anderen zou aanbevelen. Een tien betekent juist ‘zeer waarschijnlijk’. De gemiddelde Net Promotor Score voor onze thuiszorg is een 7.8. Deze score is gebaseerd op ruim 2.400 vragenlijsten die zijn ingevuld in de periode tussen het derde kwartaal van 2015 en het derde kwartaal van 2017.

Tevredenheid op Zorgkaart Nederland

ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. ZorgkaartNederland is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland. Op Zorgkaart Nederland laten onze cliënten weten wat ze van onze zorg vinden. Daar stimuleren we hen ook in. Lees wat mensen over ons zeggen.

Wat cliënten over ons zeggen

Over onze langdurige zorg

'Mijn vader woont wegens dementie sinds juni in het tehuis [Tiendhove, red.]. Ik ben vol lof over de verpleging en verzorging van mijn vader. Nog meer dan vroeger waardeer ik de inzet van de verpleging.'
Bron: ZorgkaartNederland

Over onze geriatrische revalidatiezorg

‘Ik heb mijn opname [in Pniël, red.] als zeer goed ervaren. Ik kreeg voldoende informatie en wist waar ik aan toe was. De omgang met het personeel vond ik geweldig. Ik heb heerlijk met hen gelachen. Ik geef mijn verblijf een 9.5.’
Bron: evaluatieformulier bij exit-gesprek

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.