Liefdevolle zorg met technologie, kan dat wel? 

Liefdevolle zorg met technologie, kan dat wel? 

Liefdevolle zorg met technologie, kan dat wel? 

Liefdevol, verbindend, daadkrachtig en dichtbij. Dat zijn de kerndaden die centraal staan binnen de hele organisatie en die we ook praktisch willen vormgeven in de zorg aan de cliënten. Prachtig natuurlijk dat we dit als uitgangspunt hebben. Maar soms ook wel een spannende. Want wat betekent dat voor innovatie? Of bijvoorbeeld een onderwerp als doelmatige en efficiënte zorg en een (dreigend) personeelstekort. Kunnen we deze kerndaden dan nog wel waarmaken? 

Als innovatieadviseurs werken we met een innovatietrechter. Dat betekent dat we niet zomaar met elk nieuw idee of nieuw ‘snufje’ aan de slag gaan zonder een goede afweging te maken. We doorlopen een aantal stappen om het aangedragen idee of voorgestelde oplossing te toetsen. Een belangrijke eerste stap is dat de innovatie altijd moet bijdragen aan het oplossen van een knelpunt of probleem. Ook is een van de stappen die we doorlopen het toetsen of het idee past binnen de visie van de organisatie en dus bijdraagt aan de kerndaden.

Maar hoe kan de inzet van technologie, waarbij we minder medewerkers gaan inzetten, bijdragen aan de kerndaden? Is dit bijvoorbeeld wel liefdevol en dichtbij? Ik ben ervan overtuigd dat dit zeker het geval is wanneer we dit op de juiste manier toepassen. Het gaat in de zorg altijd om maatwerk. Door maatwerk te bieden kun je liefdevol, verbindend, daadkrachtig en dichtbij zijn. De kerndaden moeten in balans zijn. Soms staat een van de kerndaden meer op de voorgrond of verschuift dit geleidelijk aan. De behoefte van de cliënt verandert ook gaandeweg. Het kan zijn dat je juist liefdevolle zorg levert door meer afstand te houden en je op afstand juist heel verbindend bent. Of dat daadkrachtig optreden ervoor zorgt dat de verbinding versterkt wordt. Denk aan een cliënt die erg gesteld is op zijn privacy en moeite heeft met het toelaten van de zorg. Deze cliënt kan gebaat zijn bij zorg op afstand waarbij er continu gemonitord wordt en er direct actie ondernomen kan worden wanneer het nodig is, maar er verder geen medewerker langskomt. 

We hebben inmiddels al meerdere keren een urineweginfectie of val weten te voorkomen door inzet van zorg op afstand wat we niet hadden ontdekt door een bezoek aan de cliënt, zonder deze technologie. Of een cliënt die eenzaam is, wat we met professionele zorg niet kunnen oplossen. Wel kunnen we een tablet inzetten waardoor de cliënt contact heeft met een welzijnscoach, maar ook met de familie kan beeldbellen en de kerkdienst kan meemaken. Prachtige voorbeelden waarbij technologie juist bijdraagt aan het uiting geven aan de kerndaden. Juist daarom ben ik blij dat we de mogelijkheid hebben om, ook als het gaat om technologie, maatwerk te bieden en per cliënt in te zetten wat echt bijdraagt. 
Door daadkrachtige inzet bieden we liefdevolle zorg, zijn we dichtbij met verbindende technologie. 

Onze zorg- en hulpverleners - met uiteenlopende functies - schrijven regelmatig een persoonlijk blog over hun (werk)ervaringen, grappige anekdotes of ander interessant leesvoer. Ook komt er af en toe een gastblogger aan het woord. Kijk hiervoor op ons blog!

Word jij de collega van Jantine?  Kijk op werkenbijleliezorggroep.nl voor onze vacatures.

 

Reacties

Uw reactie

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.