Goed bestede euro's

Goed bestede euro's

Goed bestede euro's

Het zorgstelsel in Nederland is een van de beste ter wereld. Zelfs Obama is zo’n tien jaar geleden naar Nederland gekomen om meer te horen over hoe we dit in Nederland hadden geregeld. Hij wilde elementen hieruit overnemen in Amerika, bij zijn ‘Obamacare’. Het belangrijkste verschil met Amerika is het onderliggende idee van hoe de zorg in Nederland is geregeld, namelijk het solidariteitsbeginsel. Dat houdt in dat we voor elkaar willen zorgen. We zijn bijvoorbeeld allemaal verzekerd en betalen aan de zorgverzekeraar dezelfde premie voor de basiszorg. Ook betalen we belasting, afhankelijk van wat we verdienen. Dat zorgt ervoor dat gezonde, rijke mensen meer betalen dan wat ze zelf nodig hebben en dus meebetalen aan de zorg voor onze minderbedeelden. Hierdoor kan iedereen die het nodig heeft direct zorg krijgen zonder hier op dat moment voor te moeten betalen. We mogen dus best wel een beetje trots zijn op onze zorg.

In deze tijd is er wel steeds vaker een ander geluid te horen. Bijvoorbeeld als het gaat over de maatregelen rondom Corona. Jongere, gezonde mensen klagen over waarom zij toch beperkt worden terwijl zij zelf weinig risico lopen. Ook hier geldt weer die solidariteit; je houdt je aan de maatregelen zodat een kwetsbare of oudere in je omgeving hierdoor ook minder risico loopt. Een ander voorbeeld is de discussie of je niet meer zou moeten betalen voor de zorg wanneer je bewust ongezond leeft. Of beloond worden wanneer je gezond leeft. Hoewel hier wel wat voor te zeggen is, denk ik dat we erg moeten uitkijken hiermee. Dat we allemaal naar vermogen afdragen aan de zorg zodat iedereen die het nodig heeft zorg kan krijgen, zorgt ervoor dat we de zorg steeds mooier kunnen maken. We kunnen elke euro maar een keer uitgeven, dus uiteraard moeten we hier wel goed over nadenken.

Ik merk in het werk als innovatieadviseur dat dit besef er ook wel echt is. We willen het geld dat we krijgen van de financiers goed besteden en geen kostbaar zorg-geld verspillen. Wanneer we een goed idee hebben om de zorg verder te innoveren dan is er ook ruimte om hier middelen voor vrij te maken. Hierover kunnen we ook goede gesprekken voeren met bijvoorbeeld de zorgverzekeraars. Als we het geld goed besteden, dan wordt iedereen hier uiteindelijk beter van. De cliënt, de mantelzorger, de zorgmedewerker, de verzekeraar, de premiebetaler. Als innovatieadviseur is het de kunst om een brug te slaan tussen de behoeften van onze cliënt en medewerker en de belangen van een financier en te zorgen dat de euro’s goed besteed worden. En dat kan mooie resultaten geven wanneer we een gezamenlijk belang hebben: de zorg mooier maken. Dat maakt het werk als innovatieadviseur steeds uitdagend en dit geeft veel voldoening.

 
Onze zorg-en hulpverleners - met uiteenlopende functies - schrijven regelmatig een persoonlijk blog over hun (werk)ervaringen, grappige anekdotes of ander interessant leesvoer. Ook komt er af en toe een gastblogger aan het woord. Er is regelmatig iets nieuws te lezen op ons blog!

Word jij de collega van Jantine? Kijk op werkenbijleliezorggroep.nl voor onze vacatures.

Reacties

Uw reactie

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.