Over onze vriendenstichting | Lelie zorggroep

Zorg voor elkaar!

Zorg voor elkaar!

Hebt u zorg of hulp nodig? Wij helpen u graag vanuit onze christelijke overtuiging. Kijk op het kaartje voor ons aanbod bij u in de buurt.

Over onze vriendenstichting

Samen dragen we bij aan het welzijn van onze cliënten. Kunnen we ook op u rekenen?

Vrienden van Lelie zorggroep geeft

Wij geloven in liefdevolle en persoonlijke zorg, waarin cliënten niets te kort komen. Het voorbeeld van Jezus Christus om anderen te dienen vuurt ons hiertoe aan. Door middel van projecten maken wij voor cliënten van Lelie zorggroep mogelijk, waarvoor geen regulier geld beschikbaar is. Daar hebben we u voor nodig. Draagt u ook bij? Word vriend van Lelie zorggroep!

Rechts op de pagina vindt u meer informatie over de projecten mogelijk gemaakt door Vrienden van Lelie zorggroep. In de toekomst willen wij méér investeren in geestelijke verzorging, toerusting en identiteit.

Doet u ook mee?

Al langere tijd willen we zorg mét dat beetje extra verwezenlijken. Met Vrienden van Lelie zorggroep is dit binnen handbereik. We willen dit zo lokaal mogelijk opzetten. Zo komen giften daar terecht waar onze vrienden wensen. Vrienden van Lelie zorggroep zoekt pioniers die van meet af aan met ons optrekken. Grijpt u deze kans om aan het begin van iets moois te staan? 

Raad van Bestuur

 • Ed van Hell, voorzitter
  Eigenaar Dissidenk en voormalig directeur stichting Ontmoeting
 • Elbert Dijkgraaf, vicevoorzitter
  Hoogleraar empirische economie van de publieke sector Erasmus Universiteit, voormalig Tweedekamerlid SGP en voorzitter RvT Lelie zorggroep
 • Harmen van Wijnen, secretaris
  Directeur van het ABP, pensioenfonds voor overheid en onderwijs
 • Wim de Winter, penningmeester
  Managing Director bij Verwi Holland en bestuurslid stichting Chaverim
 • Hendrik Jan van den Berg, algemeen bestuurslid
  Lid Raad van Bestuur Lelie zorggroep
 • Rina Molenaar, algemeen bestuurslid
  Directeur-bestuurder Woord en Daad
 • Jan van der Stoep, algemeen bestuurslid
  Bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie, Wageningen University & Research en Lector Bezieling & Professionaliteit, Christelijke Hogeschool Ede

 

Visie

Wij zien een betrokken samenleving die dikwijls er voor de ander wil zijn. Maar die niet altijd weet van hoe en waar nabij te zijn. De zorg in Nederland is een zegen. Tegelijk ook schraal. Kwetsbare jongeren in de hulpverlening en ouderen in de zorg hebben recht op aandacht en persoonsgerichte begeleiding. Nieuwe vriendschappen creëren nieuwe verbindingen van wederkerigheid en nabijheid. De Bijbel wijst ons wegen om in de gebrokenheid van het leven elkaar lief te hebben en voor elkaar zorg te dragen.

Missie

De vrienden van Lelie zorggroep faciliteert vriendschappen tussen de samenleving en de cliënten van Lelie zorggroep. Vanuit een christelijke levensbeschouwing steunen wij de ontwikkeling van maatschappelijke en medisch-ethische vraagstukken binnen Lelie zorggroep en dragen deze ook uit.

Management

De dagelijkse leiding van het vriendennetwerk ligt sinds 1 juni 2019 in handen van Arthur Alderliesten, als Manager Vriendennetwerk.

ANBI

Vrienden van Lelie zorggroep heeft een ANBI-verklaring. Uw gift is daardoor aftrekbaar van de belasting. Wilt u meer weten? Dan kunt u hier terecht. 

Contact

Contactgegevens Stichting Vrienden van Lelie zorggroep
T 0900 22 44 777
E vrienden@leliezorggroep.nl

Bezoekadres
Hoofdweg 222
3067 GJ Rotterdam

Samenwerking vrienden

Vrienden van Lelie zorggroep is opgericht als aanvulling op de al bestaande vriendenstichtingen van onze verpleeghuizen. Samen zetten we ons in voor zorg met nét dat beetje extra. Lees hier meer over vriendenstichting Chaverim (Atrium, De Burcht, Slingedael en Siloam), Vrienden van Pniël en Vrienden van Tiendhove.

 

 

 

 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.