Over onze vriendenstichting | Lelie zorggroep

Zorg voor elkaar!

Zorg voor elkaar!

Hebt u zorg of hulp nodig? Wij helpen u graag vanuit onze christelijke overtuiging. Kijk op het kaartje voor ons aanbod bij u in de buurt.

Over onze vriendenstichting

Samen dragen we bij aan het welzijn van onze cliënten. Kunnen we ook op u rekenen?

Vrienden van Lelie zorggroep geeft

Wij geloven in liefdevolle en persoonlijke zorg, waarin cliënten niets te kort komen. Het voorbeeld van Jezus Christus om anderen te dienen vuurt ons hiertoe aan. Door middel van projecten maken wij voor cliënten van Lelie zorggroep mogelijk, waarvoor geen regulier geld beschikbaar is. Daar hebben we u voor nodig. Draagt u ook bij? Word vriend van Lelie zorggroep!

Rechts op de pagina vindt u meer informatie over de projecten mogelijk gemaakt door Vrienden van Lelie zorggroep. In de toekomst willen wij méér investeren in geestelijke verzorging, toerusting en identiteit.

Doet u ook mee?

Al langere tijd willen we zorg mét dat beetje extra verwezenlijken. Met Vrienden van Lelie zorggroep is dit binnen handbereik. We willen dit zo lokaal mogelijk opzetten. Zo komen giften daar terecht waar onze vrienden wensen. Vrienden van Lelie zorggroep zoekt pioniers die van meet af aan met ons optrekken. Grijpt u deze kans om aan het begin van iets moois te staan? 

Raad van Bestuur

  • Hendrik Jan van den Berg

 

  • Joost Zielstra

Visie

Vrienden van Lelie zorggroep maakt vriendschappen mogelijk gericht op wederkerigheid, verbinding en nabijheid. Door deze vriendschappen weten de cliënten en medewerkers zich gesteund door de lokale samenleving. De vriendschappen geven de zorg en hulpverlening van Lelie zorggroep 010, Agathos en Curadomi meerwaarde.

Missie

Vrienden van Lelie zorggroep creëert ruimte voor lokale verbinding, activiteiten en voorzieningen die aanvullend zijn op de reguliere zorg en hulpverlening. Vriendschap ontstaat in het dagelijks contact. Vrienden zien de resultaten van hun inzet, willen betrokken blijven en nodigen nieuwe vrienden uit om er bij te horen.

Management

De dagelijkse leiding van het vriendennetwerk ligt sinds 1 juni 2019 in handen van Arthur Alderliesten, als Manager Vriendennetwerk.

ANBI

Vrienden van Lelie zorggroep heeft een ANBI-verklaring. Uw gift is daardoor aftrekbaar van de belasting. Wilt u meer weten? Dan kunt u hier terecht. 

Contact

Contactgegevens Stichting Vrienden van Lelie zorggroep
T 0900 22 44 777
E vrienden@leliezorggroep.nl

Bezoekadres
Hoofdweg 222
3067 GJ Rotterdam

Samenwerking vrienden

Vrienden van Lelie zorggroep is opgericht als aanvulling op de al bestaande vriendenstichtingen van onze verpleeghuizen. Samen zetten we ons in voor zorg met nét dat beetje extra. Lees hier meer over vriendenstichting Chaverim (Atrium, De Burcht, Slingedael en Siloam), Vrienden van Pniël en Vrienden van Tiendhove.

 

 

 

 

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.