Terugblik op het minisymposium de dementie-vriendelijke kerk

Terugblik op het minisymposium de dementie-vriendelijke kerk

Terugblik op het minisymposium de dementie-vriendelijke kerk

Op 29 oktober organiseerde Lelie zorggroep in samenwerking met PCOB, SKIN-R en Samen 010 een minisymposium over het thema ‘De dementie-vriendelijke kerk’. Meer dan 40 gasten mochten we verwelkomen, een gemêleerd gezelschap van onder andere diakenen, ouderlingen, geestelijk verzorgers, casemanagers dementie, vrijwilligers etc. We kijken terug op een inhoudelijk geslaagd minisymposium, uit de evaluaties kwamen alleen positieve reacties op de inhoud van de avond, de sprekers en de workshops. Ook waren de bezoekers positief over de verzorging op locatie Slingedael.

Ingewikkeld en confronterend

Hoe ga ik om met mijn vader die vergeetachtig is? Wat zeg ik tegen mijn zuster met dementie in de kerk? Hoe kan ik mijn naaste met dementie in de kerk ondersteunen in zijn/haar geloofsbeleving? Voegt een bezoek aan een kerkdienst nog iets toe voor iemand met dementie?

Spreken over deze thema’s kan ingewikkeld en confronterend zijn. Toch is het belangrijk om dat juist wél te doen.


Lezing en workshops
De avond ging van start met een lezing door Annemarie Roding, predikant-geestelijk verzorger. Annemarie vertelde over een demente, erg onrustige vrouw die door het gezang van de kerkdienst veel rustiger werd. Annemarie gaf met dit voorbeeld aan dat een kerkdienst mensen kan helpen naar de bron te gaan. Ook kunnen mensen elkaar troost geven tijdens de dienst.

Vervolgens ging Annemarie Roding in haar workshop verder met de deelnemers in gesprek over de vragen: “op welke manier kun je als naaste, als bezoeker, iemand die lijdt aan dementie ondersteunen door middel van het samen beleven van het geloof? Welke struikelblokken zijn er in de kerk en welke oplossingen zijn er?”

GZ-psycholoog Jackelien Hollebrandse besprak in haar workshop de verschillende fases die bij de ziekte  dementie voorkomen. Aan de hand van de Kitwood behoefte bloem vanuit gehechtheid, identiteit, comfort, erbij horen en bezigheid zijn de deelnemers aan de workshop met elkaar bezig geweest. Iedere  fase verloopt bij ieder weer anders en vraagt ook een andere benadering.

Dementie doet veel met de relatie tussen familieleden. Corrie Vroon van Lelie zorggroep ging met de deelnemers in gesprek over de relatie van de mantelzorger met een dement familielid. Hoe verbind jij je met de ander en beweeg je in dat veranderende ziektebeeld zonder je zelf kwijt te raken?

Een vervolg
De deelnemers aan het mini-symposium gaven aan dat er behoefte is aan een vervolg over het onderwerp dementie in de kerk. De organisaties Skin, Samen010, PCOB en Lelie zorggroep gaan met elkaar in gesprek op welke manier zij deze samenwerking en verbinding met de kerken kunnen voortzetten.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.