Coronavragen | Lelie zorggroep

Zorg voor elkaar!

Zorg voor elkaar!

Hebt u zorg of hulp nodig? Wij helpen u graag vanuit onze christelijke overtuiging. Kijk op het kaartje voor ons aanbod bij u in de buurt.

Coronavragen

Het coronavirus is nog altijd actief in ons land. Wij doen er daarom alles aan om te voorkomen dat cliënten, medewerkers of bezoekers zullen worden besmet. Op deze site informeren we u over de maatregelen die we hebben genomen en hoe u kunt bijdragen aan het voorkomen van verspreiding van het virus.

Juist in deze tijd vinden we het welzijn van onze bewoners en hun verwanten extra belangrijk. Daarom is bezoek in onze verpleeghuizen van harte welkom.

Veelgestelde vragen

Wij geven hier alleen antwoorden op vragen die betrekking hebben tot onze organisatie, zorg, cliënten en medewerkers. Voor algemene informatie over het coronavirus en de vaccinatie kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl

Vaccinatie algemeen

De persoonlijke beschermingsmiddelen hebben veel besmettingen tegengehouden. Toch zien we dat zij nieuwe uitbraken niet altijd kunnen voorkomen. Als zorgorganisatie zijn we ervan overtuigd dat een vaccin de verspreiding van het virus in onze huizen en teams kan stoppen. Op basis van de informatie die we van onafhankelijke wetenschappers lezen en van de instanties die de vaccins goed moeten keuren, concluderen wij dat de vaccins veilig zijn. Daarbij hechten wij aan de keuzevrijheid van onze medewerkers en cliënten. Wel of niet vaccineren is ieders persoonlijke keuze. Zowel medewerkers als cliënten proberen we daarom zo goed mogelijk te informeren om hen te helpen hun keuze te maken.

In onderstaand filmpje worden veelgestelde vragen voorzien van een antwoord door immunoloog Marjolein van Egmond. Op de website van de rijksoverheid staan veelgestelde algemene vragen en antwoorden over het vaccin. Op de website van NPV Zorg voor het leven vindt u informatie vanuit christelijk perspectief.


 


Vaccinatie medewerkers

Lelie zorggroep heeft de bewoners van de locaties die dit wilden inmiddels allemaal gevaccineerd. Ook hebben alle medewerkers in de omgeving van Rotterdam de boostervaccinatie op de eigen locaties aangeboden. Zo willen we bijdragen aan de bescherming van onze bewoners en medewerkers. Cliënten in de thuiszorg zijn uitgenodigd via de GGD. Ook onze medewerkers buiten Rotterdam zullen via de GGD gevaccineerd worden. 

In de directe zorgverlening (thuiszorg en verpleeghuiszorg) dragen wij het mondneusmasker als we voor de zorg dichter dan 1,5e meter bij onze cliënten in de buurt komen. Dit staat los van de vaccinatiegraad van medewerker of cliënt. Wij houden ons daarmee aan de richtlijnen vanuit RIVM en Verenso. Ook binnen onze locaties vragen wij personeel en bezoek een mondneusmasker te dragen.


Buiten de 1,5e meter is het niet verplicht om een mondneusmasker te dragen, bijvoorbeeld bij onze huishoudelijke hulp. Dit mag overigens wel als cliënt en/of medewerker dit op prijs stellen.

Iedere medewerker maakt een persoonlijke afweging in de keuze om zichzelf wel of niet te laten vaccineren. Onze medewerkers blijven, ook wanneer de vaccinatie heeft plaatsgevonden, gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Op die manier nemen we er voldoende voorzorgsmaatregelen om onze cliënten te beschermen. Bij klachten worden onze medewerkers getest. Als ze een positieve testuitslag ontvangen, blijven zij thuis en wordt de zorg voor onze cliënten overgenomen door een andere medewerker.


Onze medewerkers zijn niet verplicht om te vertellen of ze zich wel of niet laten vaccineren. We vragen onze cliënten dan ook om hier met respect mee om te gaan.

Verpleeghuizen

Alle bezoek is weer welkom in onze locaties. U bent dus van harte welkom als u een afspraak gemaakt heeft en u of uw huisgenoten geen verkoudheidsklachten of koorts heeft. U hoeft geen afspraak meer te maken om op bezoek te komen. Neem voor meer informatie op met de betreffende locatie. U vindt hier een overzicht van onze huizen. Onze bezoekregels kunt u hier lezen.

Staat u of uw verwant voor het moment om opgenomen te worden in een verpleeghuis? Dan snappen wij het als u vragen heeft over hoe het gaat rond het coronavirus. Lelie zorggroep doet er alles aan om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Onze medewerkers krijgen instructies in het veilig werken en het bezoek is meer dan welkom, maar wordt ook gevraagd zich aan de richtlijnen te houden. Door samen onze verantwoordelijkheid te nemen, kunnen we verspreiding van het virus waar mogelijk voorkomen. Neem als u hierover door wilt spreken gerust contact op met ons zorgadviesbureau: (010) 27 26 430 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur).

Wij kunnen ons deze wens indenken en staan hiervoor open. Een voorwaarde is wel dat:  • de (huis)arts akkoord is;

  • er voldoende draagkracht is bij de mantelzorgers.


U dient zich te realiseren dat wij geen garantie kunnen geven dat er thuiszorg geleverd kan worden. Ook kunnen we gezien de druk op onze locaties niet garanderen dat iemand kan terugkeren, mocht het in de thuissituatie toch niet meer gaan.

Maatregelen

Lelie zorggroep doet er alles aan om alle zorg te blijven leveren. Zolang dit is toegestaan vanuit het oogpunt van de volksgezondheid doen wij dit. Waar wij in overleg met de cliënt de zorg digitaal of telefonisch kunnen leveren, doen wij dit zoveel als mogelijk. Mocht dit veranderen, dan informeren wij u uiteraard.

Er is een landelijk team gevormd ter preventie en monitoring van het coronavirus. Dit team draagt zorg voor actuele en adequate protocollen, informatie en communicatie, zowel naar cliënten, mantelzorgers als medewerkers en vrijwilligers. We handelen hierbij in nauw overleg met de GGD's, het RIVM, overheden en andere zorgaanbieders. Op regionaal niveau staat Lelie zorggroep in verbinding met het ROAZ, GHOR en andere samenwerkingspartners.

Er zijn sneltests beschikbaar voor medewerkers met corona-gerelateerde klachten. Na korte tijd horen zij de uitslag van hun test en weten ze of ze weer aan het werk kunnen. Daarnaast vragen we al onze medewerkers extra te letten op hygiëne zoals handen wassen, geen handen geven en niezen in de elleboog. Medewerkers die zorg- of hulp verlenen binnen 1,5e meter van de cliënt dragen preventief een mondkapje. Onze cliënten vragen wij het te melden als zij klachten hebben. Zo kunnen we eventueel extra beschermende maatregelen nemen bij het verlenen van de zorg. Voor de verzorging van cliënten met corona gelden specifieke protocollen.

Activiteiten en restaurants

De activiteiten op onze locaties worden op een veilige manier georganiseerd, binnen de afdelingen. Deze activiteiten zijn helaas niet toegankelijk voor externe bezoekers, alleen voor onze eigen bewoners. De dagbesteding en dagbehandeling gaan gewoon door, met inachtneming van de RIVM-maatregelen.

Alle restaurants op de locaties zijn weer open. 

Zelf bijdragen

Jazeker! Wij zijn hard op zoek naar mensen met een zorgachtergrond die wij kunnen inzetten om onze cliënten de beste zorg te kunnen blijven bieden. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.werkenbijleliezorggroep.nl/extraheld.

U kunt helpen door frequent de handen te wassen, af te drogen in papieren doekjes, bij verkoudheid papieren zakdoekjes te gebruiken, niezen en hoesten in de binnenzijde van de elleboog en niet in de hand. Daarnaast vragen we iedereen om zo min mogelijk in fysiek contact te komen met de oudere doelgroep. Helpt u mee? Voor meer veelgestelde vragen verwijzen we u naar de website van het RIVM.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.