Coronavragen | Lelie zorggroep

Zorg voor elkaar!

Zorg voor elkaar!

Hebt u zorg of hulp nodig? Wij helpen u graag vanuit onze christelijke overtuiging. Kijk op het kaartje voor ons aanbod bij u in de buurt.

Coronavragen

Het coronavirus waart momenteel in Nederland rond. Wij doen er uiteraard alles aan om te voorkomen dat cliënten, medewerkers of bezoekers zullen worden besmet. Op deze site informeren we u over de maatregelen die we hebben genomen en hoe u kunt bijdragen aan het voorkomen van verspreiding van het virus.

Er is een landelijk team gevormd ter preventie en monitoring van het coronavirus. Dit team draagt zorg voor actuele en adequate protocollen, informatie en communicatie, zowel naar cliënten, mantelzorgers als medewerkers en vrijwilligers. We handelen hierbij in nauw overleg met de GGD's, het RIVM, overheden en alle zorgaanbieders. Op regionaal niveau staat Lelie zorggroep in verbinding met het ROAZ, GHOR en andere samenwerkingspartners.

Om onze cliënten te informeren over de maatregelen die we nemen als Lelie zorggroep hebben we een brief gestuurd naar de bij ons bekende mailadressen. Hebt u de brief niet ontvangen, dan kunt u deze hier lezen. Aanvullend op deze brief hebben we een brief naar alle cliënten en mantelzorgers van de verpleeghuizen gestuurd. Die leest u hier. En een brief naar al onze cliënten die thuis zorg of hulp ontvangen. Deze brief leest u hier (16 maart) en hier (23 maart). De mantelzorgers van de cliënten in onze verpleeghuizen hebben we met deze brief geïnformeerd over de telefonische hulplijn. Cliënten en mantelzorgers van afdelingen met besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld hebben wij uiteraard allen telefonisch en/of per brief hierover geïnformeerd. Op 23 april hebben we alle mantelzorgers van cliënten op locaties waar geen besmetting is vastgesteld deze brief gestuurd. Op 20 mei hebben we alle contactpersonen van cliënten van onze locaties een brief gestuurd over de bezoekmogelijkheden. Per 6 juli zijn onze locaties weer open voor alle bezoek (onder voorwaarden). Hierover zijn alle contactpersonen geïnformeerd door middel van deze brief.

Veelgestelde vragen

In hoeverre kan de zorg- en hulpverlening op de normale manier doorgaan?

Lelie zorggroep doet er alles aan om alle zorg te blijven leveren. Zolang dit is toegestaan vanuit het oogpunt van de volksgezondheid doen wij dit. Waar wij in overleg met de cliënt de zorg digitaal of telefonisch kunnen leveren, doen wij dit zoveel als mogelijk. Mocht dit veranderen dan informeren wij u uiteraard.

Welke maatregelen neemt Lelie zorggroep om te voorkomen dat medewerkers elkaar of cliënten kunnen besmetten?

Medewerkers met verkoudheidsklachten en koorts blijven thuis. Daarnaast vragen we al onze medewerkers extra te letten op hygiëne zoals handen wassen, even geen handen geven bij ontmoetingen en niezen in de elleboog. Indien clienten hier prijs op stellen dragen medewerkers die zorg verlenen binnen 1,5 meter van de cliënt preventief een mondkapje. Onze cliënten vragen wij het te melden als zij klachten hebben. Zo kunnen we eventueel extra beschermende maatregelen nemen bij het verlenen van de zorg. Voor de verzorging van cliënten met corona gelden specifieke protocollen.

Welke maatregelen neemt Lelie zorggroep om te voorkomen dat bezoekers het virus een locatie in brengen?

Per 6 juli zijn onze locaties weer toegankelijk voor alle bezoek. Om onze cliënten en ons personeel maximaal te beschermen is het wel nodig een afspraak in te plannen. Contactpersonen zijn hierover geinformeerd. Om alles veilig te laten verlopen hebben wij de afspraken op een rijtje gezet, zie deze poster.
In de periode dat er geen of weinig bezoek mogelijk was, hebben wij gezocht naar mogelijkheden om toch contact met bewoners te kunnen hebben. Zo hebben we beeldbellen mogelijk gemaakt voor de cliënten en is het op vrijwel al onze locaties mogelijk om op een alternatieve manier een bezoek te brengen, bijvoorbeeld door middel van een bezoekhoek waarbij bewoner en bezoeker gescheiden zijn door glas, maar wel samen koffie kunnen drinken en praten.

Gaan activiteiten op de locaties door? 

Inmiddels zijn we diverse groepsactiviteiten aan het herstarten, zoals de weeksluiting. Ook de dagbesteding en dagbehandeling voor bewoners zijn weer begonnen. Omdat we ons aan de RIVM-maatregelen dienen te houden, kunnen we helaas minder deelnemers toelaten. Voor cliënten van buiten onze locaties zijn de activiteiten nog niet toegankelijk. In plaats van de dagbesteding bieden we huisbezoeken aan. Hierover is contact opgenomen met de cliënt of de eerste contactpersoon.

Zijn de restaurants van de diverse locaties open?

Vanaf 6 juli zijn onze restaurants en terrassen weer open voor onze eigen bewoners, hun bezoek en cliënten van het VPT. Voor wijkbewoners blijven we nog gesloten. Bij de openstelling nemen we de richtlijnen van het RIVM in acht. Daarnaast gelden de volgende regels:

·         Voor lunch en diner moet gereserveerd worden om onnodige drukte te voorkomen.

·         Reserveren kan bij de medewerkers van het restaurant.

·         Personeel kan bestellingen telefonisch doorgeven aan het restaurant en deze later ophalen. Medewerkers mogen nog niet plaatsnemen in het restaurant.

·         Alle restaurants zijn op de juiste manier ingedeeld (1,5 meter tussen de tafels en stoelen) en er is een duidelijke looproute aangegeven.

Wat kan ik zelf doen om verspreiding van het virus te voorkomen?

U kunt helpen door frequent de handen te wassen, af te drogen in papieren doekjes, bij verkoudheid papieren zakdoekjes te gebruiken, niezen en hoesten in de binnenzijde van de elleboog en niet in de hand. Daarnaast vragen we iedereen om zo min mogelijk in fysiek contact te komen met de oudere doelgroep. Helpt u mee?

Voor meer veelgestelde vragen verwijzen we u naar de website van het RIVM.

Ik heb een brief van jullie gekregen, wordt mijn zorg nu afgebouwd? 

Door de huidige uitzonderlijke omstandigheden kan het zo zijn dat de zorg niet meer volledig geleverd kan worden. In afstemming met u wordt er dan gekeken of er bepaalde zaken door anderen dan de zorgverleners kunnen worden gedaan. Door de zorg op sommige punten af te bouwen, kan uiteindelijk de strikt noodzakelijke zorg beschikbaar blijven.

Als de zorg moet worden afgebouwd, wordt er contact met u opgenomen vanuit uw eigen zorgteam.

Stel dat mijn naaste die in een van jullie locaties woont besmet blijkt te zijn met het coronavirus. En hij/zij wil graag naar huis om daar door mantelzorgers verzorgd te worden, is dat mogelijk?

Wij kunnen ons deze wens indenken en staan hiervoor open. Een voorwaarde is wel dat
- de (huis)arts akkoord moet zijn
- er voldoende draagkracht is bij de mantelzorgers

U dient zich te realiseren dat wij geen garantie kunnen geven dat er thuiszorg geleverd kan worden. Ook kunnen we gezien de druk op onze locaties niet garanderen dat iemand kan terugkeren mocht het in de thuissituatie toch niet meer gaan.

Ik zou zelf wel een steentje willen bijdragen aan de bestrijding van deze crisis. Kunnen jullie hulp gebruiken?

Jazeker! Wij zijn hard op zoek naar mensen met een zorgachtergrond die wij kunnen inzetten om onze cliënten de beste zorg te kunnen blijven bieden. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.werkenbijleliezorggroep.nl/extraheld

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

0900 22 44 777

Vragen? Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.